Koulukuraattori

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita koulunkäynnin onnistumiseksi.
Hän on henkisen ja sosiaalisen kasvun ja jaksamisen tukihenkilö koulussa.
Kuraattorin kanssa voi miettiä mm. ratkaisuja, jos kouluvuoden aikana ilmenee vaikeuksia…

Opiskeluun ja koulunkäymiseen liittyvissä asioissa
– Opiskelumotivaatio on kadoksissa,
– kiusataan tai on mukana kiusaamisessa
– on koulunkäyntiin liittyviä pelkoja, poissaoloja koulusta
– yhteistyö koulussa ei jostain syystä suju

Kotiin tai muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa
– kotiasiat vaivaavat mieltä (perheessä riitoja, taloudellisia vaikeuksia, asumiseen liityvät asiat tms.)
– on surua, murheita, ahdistusta tai henkisen jaksamisen ongelmia
– on yksinäisyyttä, syrjään vetäytymistä / -jäämistä
– kaveri-/ tai muissa ihmissuhteissa on vaikeuksia
– joutuu näkemään tai kokemaan henkistä ja fyysistä väkivaltaa
Vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvissä asioissa
– harrastuksen ja koulunkäynnin yhteensovittamisessa on ongelmia,
tai pitäisi löytää uusi harrastus

Opiskelija voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai ohjautua vanhemman, opettajan, terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana kuraattorille.

Kuraattori toimii yhteistyössä ulkopuolisten palvelupisteiden kanssa ja tarvittaessa ohjaa
opiskelijan ja vanhemmat käyttämään kulloinkin tarkoituksenmukaista lisäapua.

1.8.2014 voimaan tulleen Opiskelijahuoltolain mukaan opiskelijalla on oikeus päästä keskustelemaan koulukuraattorin kanssa viimeistään 7 koulun työpäivänä pyynnöstään, kiireellisessä tapauksessa samana päivänä.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ, MIETITÄÄN YHDESSÄ MITEN VOISIN AUTTAA!

Yhteystiedot:

Koulukuraattori Niina Hämäläinen

puh 0400-861 178

niina.hamalainen (at) varkaus.fi

Wilma-järjestelmästä kohdasta henkilökunta voit lähettää pikaviestin kuraattorille.

Kuraattorin työhuone on yläkoululla terveydenhoitajan tilan vieressä.