Salibandylinjan OPS

Kurssi 1. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen 1.
Kestävyys-, voima-, nopeus-,koordinaatio- ja taito-ominaisuuksien kehittämisen peruskurssi, jonka aikana harjoitetaan monipuolisesti eri kunto-ominaisuuksia . Kurssiin kuuluu Tanhuvaaran Urheiluopiston järjestämä kuntotestaus.

Kurssi 2. Lajitaito ja -tekniikka 1.
Keskitytään salibandyn lajitaitojen ja teknisten perusasioiden harjaannuttamiseen.
Tavoitteena hyvät perustaidot.

Kurssi 3. Lajitaito ja -tekniikka 2.
Kehitetään edelleen salibandyn lajitaitojen ja tekniikoiden omaksumista ja soveltamista erilaisissa pelitilanteissa.

Kurssi 4. Lajitaktiikka 1.
Tutustutaan monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen salibandyn joukkuetaktisiin kysymyksiin.

Kurssi 5. Salibandyvalmennuksen peruskurssi.
Perehdytään salibandyvalmennuksen periaatteisiin, harjoittelun yksilöllisiin toteutustapoihin ja harjoitusohjelman laatimiseen, toteuttamiseen ja seurantaan. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Salibandyliiton kanssa.

Kurssi 6. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen 2.
Kehitetään edelleen kestävyys-, voima-, nopeus-, koordinaatio- ja taito-ominaisuuksia monipuolisten harjoitteiden avulla. Kunto-ominaisuuksien testaus Tanhuvaaran Urheiluopiston  toimesta.

Kurssi 7. Lajitaito ja -tekniikka 3.
Kurssilla vahvistetaan salibandyn taidollista ja teknistä osaamista.

Kurssi 8. Lajitaktiikka 2.
Kehitetään edelleen urheilijan joukkuetaktista osaamista.

Kurssi 9. Salibandyvalmennuksen jatkokurssi
Toteutus yhteistyössöä Salibandyliiton kanssa.

Kurssi 10. Salibandyn tuomarikurssi.
Toteutus yhteistyössä Salibandyliiton kanssa.

Kurssi 11. Fyysisten ominaisuuksien kehittämisen syventävä kurssi.
Fyysisen kunnon osa-alueiden tehokasta harjoittelua tavoitteena salibandyn huipputasolla vaadittava kuntotaso. Testaus Tanhuvaaran Urheiluopiston toimesta.

Kurssi 12. Lajitaidon ja -tekniikan syventävä kurssi.
Taitojen ja tekniikan hiomista vaihtelevissa ja vaativissa pelitilanteissa.

Kurssi 13. Lajitaktiikan syventävä kurssi.
Perehdytään taktisiin erityistilanteisiin ja opetellaan soveltamaan opittuja taitoja peleissä ja turnauksissa.