Opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitajan terveystarkastukset ovat ensimmäisenä opiskeluvuonna ja lääkärin terveystarkastus ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Lukion toisena vuonna kutsuntaikäisillä pojilla ovat lisäksi kutsuntatarkastukset. Opiskeluterveydenhuollosta saa terveysneuvontaa ja terveydenhoitoa sekä sairaanhoitopalveluita. Opiskelija voi itse varata ajan terveystarkastukseen tai hakeutua vastaanotolle opiskelukykyyn, mielenterveyteen, päihdeongelmiin, raskauden ehkäisyyn ja muuhun seksuaaliterveyteen ja rokotuksiin liittyvissä asioissa.

Täysi-ikäiset tai yksinasuvat lukiolaiset ilmoittavat sairaspoissaolostaan AINA terveydenhoitajalle!

Kouluterveydenhoitajana toimii Kirsi Memonen (kirsi.memonen(at)varkaus.fi, puh. 040 749 4857)

 

Koulukuraattori

Koulukuraattorina toimii Henna Heiskanen (henna.heiskanen(at)varkaus.fi, puh. 040 544 9030)

Koulupsykologiin, koulupsyykkariin, koulukuraattoriin ja kouluterveydenhoitajaan saat yhteyden myös Wilman kautta.