Opintojen ohjaus

Jokainen Joroisten  lukion opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta tulevaisuutensa suunnittelun tueksi.

OPOn keskeiset sisällöt:

YKKÖSELLÄ:– opintojen rakentuminen ja omien opiskelutaitojen kehittäminen, itsetuntemus, omien toimintamallien ja vahvuuksien tunnistaminen

KAKKOSELLA: työelämätietoisuus, ylioppilastutkinto

KOLMOSELLA: ammatillinen suuntautuminen ja jatko-opintojen pohtiminen, jatko-opintoihin hakeutuminen, työelämään siirtyminen


Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin abi-vuoden osuus painottuu jatkokoulutusvalintojen suunnitteluun ja erilaisista mahdollisuuksista tiedottamiseen.

Tutustumiskäyntien ja koulussa pidettävien oppituntien ja esittelyluentojen päämääränä on antaa mahdollisimman paljon valmiuksia jokaisen abiturientin omiin tulevaisuuden päätöksiin. Jokainen tekee ratkaisunsa itse, mutta ei yksin!

Jokainen opiskelija haastatellaan vähintään kerran jatkokoulutussuunnitelmien merkeissä, mutta tarvittaessa tapaamisaikoja saa useampiakin.